Van der Monde lezing - Constructing the Limes

Datum

20
March
2024

Tijd

20:00
-
uur

Locatie

Pieterskerk Utrecht

organisatie: vereniging Oud Utrecht

aanmelding verplicht via de site van Oud Utrecht: Leden van Oud Utrecht kunnen zich vanaf 24 januari 2024 om 16:00 uur individueel aanmelden voor de lezing via de website. Vanaf 29 januari 2024 opent ook de inschrijving voor niet-leden.

In 2021 is het prijswinnende project Constructing the Limes van start gegaan, een grensverleggend interdisciplinair onderzoeksproject dat zich buigt over de grens van het Romeinse Rijk in Nederland, beter bekend als de Nedergermaanse Limes. Dr. Saskia Stevens, de projectleider, zal tijdens de Van der Monde-lezing op 7 februari 2024 in geuren en kleuren vertellen over de fascinerende ontdekkingen en inzichten van het team tot nog toe.

257

Dr. Saskia Stevens licht een tipje van de sluier op: "Ons project onderzoekt wat voor grens die Nedergermaanse Limes was, hoe deze de mobiliteit van mensen beïnvloedde en de verspreiding van goederen en gewassen. Daarnaast bestuderen we hoe deze grens als erfgoed nog steeds zichtbaar wordt gemaakt en hoe het onze hedendaagse perceptie van grenzen heeft gevormd.

Aan de hand van archeologische vondsten en technieken uit de natuurwetenschappen, brengen we in kaart hoe de Limes als grens werkte en onderzoeken we de rol van de grens als een levendige ontmoetingsplaats, waar verschillende culturen elkaar ontmoetten en mogelijk nieuwe identiteiten ontstonden. Samenwerking met burgers (Citizen Science) en vrijwilligers is hierbij van groot belang.

X16585 W135web

Daarnaast verkent ons team wat de invloed van de Romeinse grens op de politieke begrenzing en identiteit van Nederland en Europa is geweest, van de late Middeleeuwen tot het heden, en hoe de Limes soms op een anachronistische manier wordt gebruikt om het hedendaagse politieke beslissingen te rechtvaardigen.

Het doel van het project is om samen met verschillende partners wetenschappelijke informatie toegankelijk te maken voor een breed publiek.”

De lezing belooft een boeiende duik in het project, met informatie over de gebruikte methoden en technieken, de verschillende (lokale) samenwerkingspartners, geraadpleegde bronnen en de eerste opmerkelijke resultaten. Verder werpt Dr. Stevens licht op het belang van Citizen Science en waarom dit zo'n cruciaal aspect is bij hun onderzoek.

SaskiaStevens

Over de spreekster

Dr. Saskia Stevens werkt als universitair docent bij de afdeling Geschiedenis van de Oudheid & Antieke Cultuur. Ze is gespecialiseerd in de geschiedenis en archeologie van de Romeinse tijd. Haar onderzoek richt zich op de dynamiek en betekenis van grenzen en grenslandschappen in het Romeinse Rijk. Momenteel is ze projectleider van het interdisciplinair onderzoeksproject over de Romeinse rijksgrens (Limes) in Nederland gefinancierd door NWO in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA): Constructing the Limes (2021-2026).

Praktisch

De Van der Monde-lezing begint om 20:00 uur en vindt als vanouds plaats in de Pieterskerk. Vanaf 19:30 is de zaal open. Na afloop kan er geborreld worden.

Leden van Oud Utrecht kunnen zich vanaf 24 januari 2024 om 16:00 uur individueel aanmelden voor de lezing via de website. Vanaf 29 januari 2024 opent ook de inschrijving voor niet-leden.