Columbarium

In de Crypte van de Pieterskerk is een columbarium ingericht. Daar kan een urn of een asbus worden geplaatst voor een periode van 20 jaar. Deze periode kan steeds met 10 jaren worden verlengd.

In de Crypte van de Pieterskerk is een columbarium ingericht. Daar kan een urn of een asbus worden geplaatst voor een periode van 20 jaar. Deze periode kan steeds met 10 jaren worden verlengd.

Jaarlijkse herdenking

Elk jaar vindt op de 1e zondag in november om 16.00 uur een bijeenkomst plaats voor de nabestaanden en andere belangstellenden. Deze bijeenkomst vindt plaats in de kerkzaal en daarna kan er in de crypte een kaarsje worden aangestoken. De bijeenkomst wordt ingevuld met muziek en gedichten en verhalen.
Actuele informatie over deze dienst vindt u op de Agenda-pagina van deze site. Nabestaanden waarvan wij een mailadres hebben, zullen een uitnodiging ontvangen.