Informatie

De crypte onder het hoogkoor van de kerk is sinds 1978 ingerricht als columbarium.

De crypte onder het hoogkoor van de kerk is sinds 1978 ingerricht als columbarium.

Urnen bewaarplaats

In de jaren ’70 heeft de kerkenraad besloten de crypte in te richten als columbarium voor urnen. Speciale kasten zijn daarvoor ontworpen met 6-hoekige vakken waarin een standaard urn past.

De crypte met columbarium is een officieel erkende begraafplaats. Het bijzetten van urnen is niet voorbehouden aan leden van de kerk; iedereen die een band heeft met de Pieterskerk of met de omgeving van de kerk kan een plaats reserveren.

De inkomsten van het columbarium komen ten goede aan het onderhoud en restauratie van het gebouw.

Het beheer van het columbarium ligt in de handen van de huismeester van de Pieterskerk. Het columbarium is voor iedereen toegankelijk. Bezoek aan het columbarium kan tijdens de openstelling van de kerk (op zaterdagen tussen 12.00 en 16.00 uur en in de zomer tijdens de open dagen van Kerken Kijken Utrecht*) of op afspraak met de huismeester.

* Bij uitzonderlijke verhuringen is bezoek op die dagen helaas niet mogelijk.