Franse hotspot

De Pieterskerk is sinds 1656 thuisbasis van de Waalse gemeente te Utrecht (PKN) Al meer dan 350 jaar wordt er frans gesproken in de kerk, tijdens kerkdiensten maar ook bij culturele gelegenheid.

De Pieterskerk is sinds 1656 thuisbasis van de Waalse gemeente te Utrecht (PKN) Al meer dan 350 jaar wordt er frans gesproken in de kerk, tijdens kerkdiensten maar ook bij culturele gelegenheid.

De Waalse kerk te Utrecht of Eglise Wallonne d’ Utrecht wil zich ontwikkelen tot (fysieke) plek van de Franse taal cultuur, muziek, religie en scholing.

De gemeenteleden van de Waalse kerk zelf zijn vaak afstammelingen van hugenoten, francofielen, in Nederland wonende Fran­sen en Franstalige Afrikanen. Onder de regelmatige bezoekers zijn er ook met een van huis uit katholieke achtergrond. De Pieterskerk vormt zo een plaats van ontmoeting in de stad, een spiritueel thuis voor men­sen met uiteenlopende achtergronden.

De trend dat mensen geen lid meer willen zijn van een kerkgenoot­schap wordt ook hier gevoeld. Het heeft de gemeente uitgedaagd om een duidelijke focus te kiezen en juist de Franse taal als centrum van aandacht te maken.

Het kerkbestuur wil de kerk ontwikkelen als centrum van de Franse taal, cultuur, muziek en religie. De vormgeving van een actief programma daarvoor is in ontwikkeling. Met de Alliance Française Utrecht wordt gewerkt aan eencultureel programma. De Waalse Kerk heeft daar­mee goede hoop een zichtbare, kenmerkende plek in het Utrechts kerklandschap in te nemen.

Bij de tweedehands boeken in de Pieternellen-kapel vindt u dan ook een ruim aanbod Franse literatuur.

Alliance Française Utrecht

De Alliance Française (opgericht in 1883), die haar hoofdzetel in Parijs heeft, is een wereldwijde non-profit organisatie. Zij heeft als doel de Franse taal en cultuur en ook de Franstalige culturen te bevorderen en te verspreiden.

Er zijn 33 zelfstandige Alliances in Nederland met ongeveer 7000 cursisten die Frans studeren op allerlei niveaus, begeleid door Franstalige docenten.

De Alliances in Nederland zijn aangesloten bij de federatie Alliance Française des Pays-Bas (AFPB), opgericht in 1888. De landelijke activiteiten vindt u hier.

De Alliance-Française Utrecht (AFU), opgericht in 1894, vierde op 14 november 2019 haar 125-jarig bestaan. Op 23 juni 2023 huldigde Zijne Excellentie de heer François Alabrune Ambassadeur van Frankrijk bij het Koninkrijk der Nederlanden onze nieuwe kantoren bij de Pieterskerk in Utrecht in.