Boek Pieterskerk

Verschenen in 2023: "De Utrechtse Pieterskerk" onder redactie van Kaj van Vliet

Verschenen in 2023: "De Utrechtse Pieterskerk" onder redactie van Kaj van Vliet

Te midden van het verstilde interieur van een van de best bewaarde romaanse kerken van Nederland is het moeilijk voor te stellen dat de geschiedenis van de Utrechtse Pieterskerk vertelt van immense rijkdom, rampen en conflicten. Stadsbranden teisterden de kerk in de middel-eeuwen, de Beeldenstorm wervelde door het interieur, de stormramp van 1674 velde de torens van de westgevel en door de politiek van Lodewijk xiv verander-de het gebouw in een veilige haven voor refugiés. Statige zuilen uit één stuk en fraai versierde gewelven tonen juist de rijkdom die het kapittel Sint-Pieter ten deel viel, verkregen door de grond die het door heel het land bezat.

Onder al deze lagen komt bovendien een monument tevoorschijn waarmee de bouw van het Utrechtse kerkenkruis lijkt te zijn begonnen. Tussen 1040 en 1054 verrezen onder leiding van bisschop Bernold de Pieterskerk in het oosten, de Janskerk in het noorden en de Paulusabdij in het zuiden, aangevuld met de later voltooide Mariakerk in het westen. De Pieterskerk nam een bijzondere plaats in binnen deze veronderstelde formatie, want Bernold verkoos het om hier te worden begraven, niet # zoals gebruikelijk # in het hart, de Utrechtse Dom.

De Utrechtse Pieterskerk toont de bewogen geschiedenis van de tegenwoordig Waalse kerk, met een romaans interieur en de graftombe van een katholieke heilige in de crypte. Aan de hand van talloze archieven, geschriften, bouwteke-ningen en de kennis die is vergaard tijdens de restauratie halverwege de vorige eeuw komt voor het eerst een volledig beeld naar voren van de kerk die nog altijd in het centrum van de stad verborgen ligt.

De Utrechtse Pieterskerk

Kaj van Vliet (red.) | 192 blz.

auteurs: Frans Kipp, Katrijn Kuypers, Joost van der Spek, Kaj van Vliet, Jan Vredenberg

22 x 28 cm
genaaid gebonden

prijs € 29,95

ISBN 978-90-5345-595-1

https://www.matrijs.com/De-Utrechtse-Pieterskerk.html